Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami Śródmieścia

Szanowni Państwo,

Kierownik Referatu Wydział Gospodarki Komunalnej p. Monika Nkome-Evini wraz z przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście, p. Maksymilianem Kieturakisem serdecznie zapraszają Państwa na tegoroczny cykl spotkań z mieszkańcami, który rozpocznie się dnia 1 lutego 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 (sala nr 209, ul. Długi Targ 39/40). Tematem przewodnim spotkania będzie ustalenie wspólnych działań, które możemy podjąć dla lepszego rozwoju Śródmieścia, w tym m.in poprzez:

  1.  wspólne opracowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024 w zakresie:
  • poprawy jakości przestrzeni publicznej,
  • poprawy jakości przestrzeni zielonych,
  • projektów wspierających aktywność mieszkańców Śródmieścia.
  1. wspólne opracowanie projektów finansowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście
  2. wspólne zorganizowanie święta ulicy 
W miarę zainteresowania i możliwości czasowych proponują również omówienie zasad działania Gdańskiego Centrum Kontaktu, w tym dedykowanej aplikacji.