Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie obsługi administracyjno-eksploatacyjnej nieruchomości obejmuje między innymi:

 • stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców,
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku,
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej oraz zgłaszanie szkód i egzekwowanie odszkodowań,
 • utrzymanie czystości i porządku,
 • kontrola wykonania umów i odbiory prac,
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora lub dewelopera,
 • wystąpienie o nadanie numeru NIP i numeru REGON oraz otwarcie rachunków bankowych dla nowo powstałych wspólnot,
 • przygotowywanie umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości,
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej oraz zgłaszanie szkód i egzekwowanie odszkodowań,
 • prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych i użytkowych, właścicieli lokali, najemców,
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań członków wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • powiadamianie o podjętych uchwałach,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali, najemcami, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami,
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie nieruchomości wspólnych służących do wspólnego użytku mieszkańców i innych użytkowników nieruchomości,
 • opiniowanie i weryfikowanie umów z dostawcami mediów.