Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej nieruchomości obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • bieżąca kontrola stanu płatności,
 • przygotowanie budżetów i sprawozdań finansowych,
 • obsługa umów i przelewów bankowych,
 • sporządzanie dokumentacji, wniosków kredytowych do banków na sfinansowanie remontów oraz obsługa zaciągniętego kredytu,
 • przedsądowa procedura windykacyjna,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji przychodów i kosztów wspólnoty,
 • dokonywanie naliczeń wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • kontrola wpływających dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz terminowa realizacja płatności,
 • wystawianie not księgowych, rachunków i faktur,
 • kontrola wydatków w ramach rocznych planów gospodarczych i podejmowanie stosownych działań w celu zabezpieczenia płynności finansowej nieruchomości,
 • dokonywanie okresowych rozliczeń mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
 • weryfikowanie faktur dostawców mediów i innych usługodawców,
 • sporządzanie dokumentacji, wniosków kredytowych do banków na sfinansowanie remontów oraz obsługa zaciągniętego kredytu,
 • lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i rachunkach oszczędnościowych nieruchomości,
 • przedsądowa windykacja należności nieruchomości,
 • udostępnianie danych finansowych członkom,
 • sporządzanie zgodnie z obowiązującym prawem deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS.