Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej obsługi prawnej nieruchomości obejmuje między innymi:

  • reprezentowanie wspólnoty przed organami państwowymi i samorządowymi,
  • przygotowanie i opiniowanie umów,
  • konsultacje prawne,
  • sporządzanie pozwów sądowych,
  • sporządzanie komorniczych wniosków egzekucyjnych,
  • doradztwo w sprawie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
  • opiniowanie treści szczególnych uchwał.