Od 2014 roku uczestniczymy w programie Prezydenta Miasta Gdańska „Wspólne Podwórko”, realizowanego przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Kierowany jest on do wspólnot mieszkaniowych oraz współwłaścicieli nieruchomości, którzy dzierżawią lub współdzierżawią podwórko i chcą je zagospodarować. To właśnie mieszkańcy decydują o tym w jaki sposób zagospodarują wydzierżawiony teren. Zadaniem programu jest jedynie pomoc w realizacji tych zamierzeń, która może przybierać formę porad, mediacji, organizacji, a także wsparcia finansowego. Więcej informacji można znaleźć na http://www.podworka.gznk.pl/projekty/program-wspolne-podworko

Do tej pory udało nam się uzyskać dofinansowanie dla 8 podwórek na łączną kwotę 570.000 złotych na zagospodarowanie terenów przy ulicach: Kowalska, Panieńska, Podwale Staromiejskie, Podzamcze, Sieroca, Podmłyńska, Na Piaskach.  Dwa inne podwórka uzyskały z kolei dofinansowanie w kwocie 300.000 zł z programu „Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta”.

Oto przykłady zagospodarowanych terenów.