Awaria GPEC – brak dostaw ciepła

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z awarią systemu ciepłowniczego GPEC, zostanie czasowo wstrzymana dostawa
ciepła w zakresie ogrzewania i ciepłej wody.
Przerwę w dostawie ciepła przewiduje się w terminie w dniu 30.04.2020 od godz. 8:00 do godzin popołudniowych.

Powyższa informacja dotyczy niżej wymienionych budynków:
Gdańsk, ul. Garncarska 10
Gdańsk, ul. Garncarska 16
Gdańsk, ul. Garncarska 32
Gdańsk, ul. Garncarska 33
Gdańsk, ul. Kowalska 2
Gdańsk, ul. Kowalska 3
Gdańsk, ul. Kowalska 4
Gdańsk, ul. Kowalska 5
Gdańsk, ul. Kowalska 6
Gdańsk, ul. Kowalska 7
Gdańsk, ul. Kowalska 8
Gdańsk, ul. Kowalska 9
Gdańsk, ul. Młyńska 9
Gdańsk, ul. Na Piaskach 18
Gdańsk, ul. Na Piaskach 2
Gdańsk, ul. Na Piaskach 7
Gdańsk, ul. Podmłyńska 1
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 102 A
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 102 B

Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 108
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 109

GPEC przeprasza za wynikłe z tego tytułu wszelkie niedogodności i zapewnia, że dołoży wszelkich starań,
aby zminimalizować czas trwania przerwy.