ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020. PRACE REMONTOWE W BUDYNKU PRZY UL. ROGACZEWSKIEGO 44 W GDAŃSKU

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenie ściany fundamentowej, remont schodów wejściowych oraz remont elewacji wraz z dociepleniem ściany frontowej w budynku przy ul. Rogaczewskiego 44, 80-804 Gdańsk