Informacja dotycząca opadów komunalnych – frakcja szkło

Szanowni Państwo,

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska przekazał informację dotyczącą odpadów komunalnych – szkła:

W związku z częstym stwierdzaniem przez pracowników firm realizujących usługę odbioru odpadów komunalnych zanieczyszczonej frakcji szkło, poprzez wrzucanie do niej szkła zbrojonego, tut. organ informuje, że odpad tego rodzaju należy wrzucać do pojemnika przeznaczonego na frakcję zmieszaną.  Informujemy, że nawet niewielka ilość domieszki tego typu szkła w pojemniku na szkło powoduje, że surowiec jest zanieczyszczony i nie nadaje się do recyklingu.

Przypominamy, że w pojemnikach przeznaczonych na frakcję SZKŁO (pojemnik zielony) należy gromadzić tylko opakowania szklane, a wiec puste butelki i słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach bez żadnej zawartości oraz bez nakrętek. 

Powyższe działania zmierzają do jeszcze lepszej segregacji oraz do zminimalizowania ilości nakładania podwyższonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  z tytułu zanieczyszczania tego typu odpadu.”