ZBIÓRKA CHOINEK OD MIESZKAŃCÓW

Zbiórka choinek odbywa się w dniach od 2 stycznia do końca lutego 2021 r. Choinki należy pozostawiać przy miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, w dniu poprzedzającym odbiór odpadów bio. Prosimy nie wrzucać choinek do pojemników na odpady. W przypadku dużych choinek, z uwagi na ryzyko uszkodzenia pojazdu, odbiór może nastąpić w ciągu ok. tygodnia niezależnie od harmonogramowego odbioru odpadów bio.