Nielegalne wysypiska

Niestety część osób wyrzuca bezmyślnie zużyty i niekompletny sprzęt RTV/AGD, odpady wielkogabarytowe, budowlane, a nawet te niebezpieczne. Niestety, namierzenie „śmieciarzy” jest nierzadko trudne – podobnie jak udowodnienie im winy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zawsze próbują ustalić sprawcę zanieczyszczenia. Jeśli jest to możliwe – może się to skończyć nawet wnioskiem do sądu o ukaranie.

Jeśli jednak sprawcy nie można ustalić, obowiązek posprzątania należy do właściciela terenu.

W przypadku gruntów należących do gminy albo Skarbu Państwa, jest to zadanie ekip sprzątających Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Sygnały o zaśmieconych terenach można przekazywać za pośrednictwem:

Warto przypomnieć, że odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od mieszkańców gminy Gdańsk do PSZOKu na terenie Zakładu Utylizacyjnego (ul. Jabłoniowa 55) bezpłatnie, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, w ilości 2 tony/rok kalendarzowy na jedną nieruchomość.