Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych – Harmonogram 2022

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

– termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
– środki ochrony roślin i ich opakowania
– rozpuszczalniki, odczynniki techniczne
– farby, lakiery oraz opakowania po nich
– smary, środki do konserwacji drewna i metali
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: (komputery, monitory, telefony komórkowe,
roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.)
– zużyte baterie i akumulatory
– przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
– przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
– azbest
– papa
– odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
– opakowania nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
– odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego

Zbiórka będzie przeprowadzana w dniach:

09.04.2022;

25.06.2022;

01.10.2022

Trasa i godziny przejazdu:

Targ Węglowy 08:20 08:40
ul. Bajki 1 (przy PGO) 08:55 09:10
ul. Sienna 6 (baza BOM) 09:15 09:30
ul. Tamka 2 (przy PGO) 09:40 09:55
ul. Tamka 8 i 10 (pomiędzy budynkami) 10:00 10:15
ul. Zimna 7 (parking przy budynku) 10:20 10:35
ul. Hoża 11 (przy PGO) 10:40 10:55
ul. Rybna 3 (obok altany) 11:00 11:15
ul. Pawia 7 (parking przy szczycie budynku) 11:20 11:35
ul. Łowicka 11 (naprzeciwko przystanku autobusowego) 11:50 12:05
ul. Kępna 33 12:10 12:25
ul. Rozłogi 15/17/19 (obok altany) 12:30 12:45
ul. Wrzosy 21 12:50 13:05
ul. Ugory 9 (plac przy budynku) 13:10 13:25
ul. Stryjewskiego 16-18-20 13:30 13:45
ul. Lenartowicza 13 13:50 14:05
ul. Lenartowicza 23 14:10 14:25