Identyfikator IGM

Szanowni Państwo!

Z dniem 31.05.2022 upływa termin ważności identyfikatorów IGM, uprawniających do poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. By móc nadal korzystać z identyfikatora, osoby uprawnione zobowiązane są do wymiany dotychczasowego identyfikatora na nowy.

Można to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36, bądź w punkcie obsługi przy ul. Wodopój 7. Oba punkty czynne są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00, a w środy w godz. 7:00 – 16:30.

Wnioski o nowy identyfikator można również przesyłać pocztą na adres GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk lub mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Strefy Ograniczonej Dostępności wraz z drukiem wniosku o identyfikator dostępne są na stronie internetowej GZDiZ pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/strefa-ograniczonej-dostepnosci-na-glownym-miescie,a,3141